איסור הפליה של פלסטינים בתחב״צ בשומרון

פניית המרכז הרפורמי לדת ומדינה לשרת התחבורה, בנוגע לפניית ראש מועצה אזורית שומרון, ראש עיריית אריאל, ראש מועצת קרני שומרון, ראש מועצת עמנואל, ראש מועצת קדומים וראש מועצת שער שומרון, בבקשה לאסור העלאת פועלים פלסטיניים לקווי תחבורה ציבוריים הפועלים בשומרון. בטענה שזהו פרופיילינג גזעי פסול, הפוגע בכבוד ובשיוויון, דורש המרכז מהשרה להבהיר לראשי המועצות כי היענות לקריאתם לקיים קווי תחבורה ציבורית נפרדים ליהודים ופלסטינים בשומרון אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.

31/12/2023
דילוג לתוכן