"אלו ואלו דברי אלוהים חיים"

שוויון לתנועה הרפורמית

שוויון לתנועה הרפורמית

מדינת ישראל מממנת שרותי דת בהיקף נרחב אולם המימון  מועבר כמעט כולו רק לזרם האורתודוכסי-חרדי. במסגרת פעולתו לקידום חופש הדת, פועל המרכז להשוואת זכויותיהן של התנועות הליברליות בארץ לזכויות שמעניקה המדינה לזרם האורתודוכסי. 

  • בזכות מאבקי המרכז, החלה המדינה לממן את משכורותיהם של רבנים רפורמיים וקונסרבטיביים – תחילה במועצות אזוריות ובהמשך גם בקהילות עירוניות. 
  • בזכות מאבקי המרכז, החלה המדינה לממן בנייה של מבני בתי כנסת רפורמיים וקונסרבטיביים ברחבי הארץ. 
  • המרכז מסייע לקהילות רפורמיות במאבקן מול רשויות מקומיות להקצאת קרקע, מבנים ותקציבים לצורך הקמת בתי כנסת.  
  • הוכרו גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים לצורך קבלת אזרחות מכח חוק השבות. 
  • המרכז פועל ליישום מתווה הכותל, על מנת שבכותל המערבי תהיה חלופה אמיתית לתפילה שוויונית. 
  • המרכז נאבק בהסתה כנגד התנועה הרפורמית. 
דילוג לתוכן